Drogi

Od początku naszej działalności oferujemy inwestorom usługi w zakresie budownictwa drogowego. Zrealizowaliśmy setki inwestycji samorządów, deweloperów mieszkaniowych oraz zarządców dróg. Mowa o projektach i wykonawstwie nawierzchni z:

  • kostek brukowych kamiennych i betonowych;
  • mas mineralnych i bitumicznych;
  • prefabrykowanych płyt betonowych, drogowych i chodnikowych;
  • kruszyw łamanych i naturalnych, a także z betonów.

ścieżka rowerowa

  


Projekty stałej i czasowej organizacji ruchu

W zakresie usług dla drogownictwa oferujemy opracowywanie oraz wprowadzanie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu, które tak ważne są przy przebudowach m.in. placów miejskich, terenów zieleni oraz dróg. Podstawą takiej dokumentacji są zawsze przepisy prawne, wizja w terenie, decyzje administracyjne oraz umowy z inwestorami i firmami budowlanymi zaangażowanymi w inwestycje. Współpracujemy ściśle z urzędami, zarządami dróg i dziedzinowymi ekspertami w tym: geotechnikami, architektami, urbanistami oraz pracownikami laboratoriów.

  


Budowa dróg

Prowadzimy roboty budowlane w zakresie przygotowania dróg, wedle dostarczonych projektów, z zastosowaniem najlepszych branżowych technologii i zasadami wiedzy technicznej. Doradzamy w zakresie doboru odpowiednich dla danych tras materiałów tak, by określone odcinki wyróżniały się doskonałą funkcjonalnością o każdej porze roku i w każdych warunkach pogodowych. Przygotowujemy drogi z certyfikowanych, atestowanych mas mineralnych, mas bitumicznych, prefabrykowanych płyt betonowych, kostek kamiennych i betonowych oraz kruszyw.

  


Konserwacja nawierzchni

Zapewniamy usługi utrzymania dróg, w tym przede wszystkim prace w zakresie konserwacji nawierzchni. Wykonujemy drobne naprawy, remonty oraz modernizacje, a także świadczymy usługi z zakresu odśnieżania dróg i chodników.